numbers

Gezinnen jaarlijks voorzien van groene stroom

TON CO2 jaarlijks uitgespaard (=4500 auto's minder)

Gezinnen, het gebruik van deze wordt jaarlijks opgewekt aan warmte

Groene stroom voor Herselt

Greenery zag in 2009 in Herselt het levenslicht als oplossing voor de groeiende mestoverschotten binnen het eigen varkensbedrijf. Vandaag voorziet het zo’n 6000 gezinnen van groene stroom, goed voor zowat het ganse verbruik van de gemeente Herselt. De biogasinstallatie verwerkt mest, plantaardig afval en dierlijke bijproducten tot groene stroom en warmte. Op deze manier zorgt ze voor een lokale en klimaatvriendelijke energieproductie. En dit alles op een vakkundige manier, veilig en met zo weinig mogelijk overlast.
Van mest tot afval

Van mest en afval tot biogas

Bij Greenergy vergisten we mest samen met agrarisch afval zoals loof en reststromen uit de voedingsindustrie. Door vergisting wordt biogas gevormd. Dit gas is rijk aan methaan en kan, net zoals aardgas, gebruikt worden om elektriciteit en warmte te produceren. De elektriciteit komt als 100% groene stroom in uw huiskamer terecht. De warmte wordt binnen het eigen bedrijf gebruikt om de gebouwen te verwarmen en om het digestaat (het natte restproduct) in te drogen zodat het als organische meststof het land op kan. Zo wordt de cirkel gesloten.

Meer weten

Nieuws

Infomoment buren

op dinsdag 8 oktober laten we alle omwonenden graag kennismaken met ons bedrijf. Benieuwd hoe we van reststromen groene energie en organische...

Lees meer

Familiebedrijf sinds jaren

Nadat Wim Laeremans en zijn echtgenote Sigrid Van Hirtum het ouderlijk varkensbedrijf in 2001 overnamen, werden ze geconfronteerd met groeiende mestoverschotten. Om deze weg te werken, viel de keuze al snel op biovergisting zodat met de mest ook organische reststromen verwerkt konden worden. Sinds 2009 runnen ze zo -samen met een achttal medewerkers- op een open en transparantie manier Greenergy.

Meer weten

installatie