numbers

Biovergisting, wat is dat nu?

Vergisting is een oude bekende. Zonder vergisting geen brood, geen bier maar ook geen biogas. Kort gezegd komt het hier op neer: de organische reststromen (mest, landbouwafval…) vergisten in een gesloten tank in afwezigheid van zuurstof.

Groene stroom en warmte

Groene stroom en warmte

Het biogas wordt vervolgens verbrand met een warmtekrachtkoppelingsmotor (WKK) en omgezet in groene stroom -bij Greenergy goed voor het stroomgebruik van 6000 gezinnen- en warmte. Het digestaat wordt door de ontstane warmte gedroogd en bij Fertikal in de Antwerpse haven verwerkt tot hoogwaardige organische meststoffen. En last but not least: jaarlijks wordt door deze manier van werken 8000 ton CO2-uitstoot vermeden wat zo’n 4.500 auto’s minder in het verkeer betekent.

Duurzaam, kwalitatief en veilig

Dat kwaliteit en duurzaamheid belangrijk zijn, vinden ze bij Greenergy vanzelfsprekend. Er wordt dan ook voortdurend over gewaakt dat de biogasinstallatie optimaal werkt, volgens de meer dan 200 Vlaamse en Belgische voorschriften en 28 regelgevingen op Europees niveau, en met hoogstaande eindproducten als resultaat. Alle inkomende en uitgaande producten worden gecontroleerd aan de hand van uitgebreide staalnames. Op deze manier wordt de overlast voor de omwonenden tot een minimum beperkt.

installatie
18.061_Hollebeekhoeve_illustratie_NL

De toekomst is circulair…

In een circulaire economie worden grondstoffen en materialen steeds opnieuw gebruikt of gerecycleerd. Op die manier ontstaat er geen afvalberg, want elk product is volledig recycleerbaar of afbreekbaar. Ook Greenergy staat volledig achter dit principe: wat afval is voor de een, is een grondstof voor de ander. Dankzij de biogasinstallatie verwerkt het mest en organische reststromen tot groene elektriciteit en groene warmte. Wat dan nog overblijft krijgt een nieuw leven als meststof om terug het land op te kunnen. Waarmee de cirkel gesloten wordt.

… en wordt alsmaar beter

Stilstaan is achteruitgaan. Vandaar dat Greenergy volop blijft investeren in de toekomst. Zo zorgen we ervoor dat we het afvalwater ter plekke kunnen hergebruiken, zullen de transportbewegingen met 25% afnemen en creëren we de beste omstandigheden voor onze medewerkers en omwonenden.

installatie